Versenykiírás 2024-25

Felhívás

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2024/2025. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóját 9-12. osztályosoknak, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét 9-12. osztályosoknak. A verseny körzeti fordulóját és országos döntőjét is írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. (A középiskolás versenyt először a 2014/2015. tanévben rendeztük meg az ország egész területén, 2023-ban már több mint 4000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon.)

A verseny célja

Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői

A versenyen azonos iskolába járó, 9-12. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). Mind a négy évfolyamon a diákok egy-egy kategóriában versenyeznek. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő. 

Időpontok

Nevezési határidő: 2024.10.01. (kedd) 18:00
A körzeti forduló időpontja: 2024.11.05. (kedd) 13:30
Országos döntő időpontja: 2024.12.07. (szombat) 11:00

Nevezési díj

A körzeti forduló nevezési díja: 2000 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés

Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt.
Nevezés és regisztráció szeptember 1-től lehetséges.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).  

Fizetés

A nevezési díj a körzeti forduló után, miután megkapják a számlát, átutalással fizethető.
Adatok:

Számlaszám: 11703006-20471499-00000000
Számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.
Bank: OTP Bank
Közlemény: számla sorszámát, vagy a saját iskolájuk és településük neve + anyanyelvi 9-12.

Kivételes esetben befizethetik sárga csekken, de csak akkor, ha erre vonatkozó igényüket a nevezéskor jelzik a nevezési rendszerben (ez esetben a feladatsorok csomagjában küldjük a csekket). Közleménybe ekkor is a számla sorszámát, vagy a saját iskolájuk és településük nevét + anyanyelvi 9-12 szöveget kérjük írni.

A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny utáni hét elején küldünk e-mailben.

Számla

A számlázási adatokat október 1-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük megadni. Számlaigényt csak az iskola helyi szervezője tud leadni. Az igényelt számlát a jelzett időben, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni. 

A verseny körzetei

Az indulók a következő 4 körzetben versenyeznek: 

 1. Budapest-Buda és Pest vármegye; 
 2. Budapest-Pest; 
 3. Hunnia (Budapest és Pest vármegye kivételével az ország Dunától keletre eső része); 
 4. Pannónia (Budapest és Pest vármegye kivételével az ország Dunától nyugatra eső része). 

 Ha a nevezési létszám indokolja, a nevezés lezárása után a kategóriák körzeteit megváltoztathatjuk. 

Az első forduló szabályai

Időpont: 2024. november 5. (kedd) 13:30 
Feladatok száma: 13 feleletválasztós feladat
Munkaidő: 60 perc
Helyszín: saját iskola
 
A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni.  A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz használható, egyéb (pl. elektronikus vagy nyomtatott) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból.  A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
 
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 1-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.
 
 A versenyen való részvétel kizáró okai: 
- Ha a nevezési díj befizetése nem történik meg a küldött számlán szereplő határidőig. 
- A bizonyíthatóan nem versenyszerű körülmények között lebonyolított megírattatás. 
- Ha a csapat nem az évfolyamának megfelelő feladatsort írja meg. 
- Ha a verseny megírását követő napon, 2024. november 6-án, szerdán 18 óráig nem kerül feldolgozásra a csapat válaszlapja. 
- Ha a versenybizottság esetleges kérésére az óvási határidő lejárta előtt (nov. 8., péntek 14:00) a bekért válaszlap(ok) fényképes vagy szkennelt változata nem érkezik meg az info@bolyaiverseny.hu címre.

A körzeti forduló pontozása:

Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
 - helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.) 

Értékelés

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2024. november 7-én, csütörtökön 12:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Bármilyen írásos reklamációt 2024. november 8-án, pénteken 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, november 6-án 19 órakor tesszük közzé a honlapon. 
 
Díjazás:

A körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében a további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazzuk. A döntőben minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. (A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. Ezt a módosítást az iskola helyi szervezője a Válaszlapok géprevitelekor kell megtegye.)

Az országos döntő szabályai

Döntősök:
A verseny országos döntőjét – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még a gimnáziumi kategóriából az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, amelyek az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe.

Lebonyolítás:
A döntőben, 2024. december 7-én 11:00 órától 12:00 óráig 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. Ezekkel kapcsolatban is az első fordulóra vonatkozó szabályok érvényesek. A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető. Ezt követően alakul ki a verseny végeredménye. Azonos pontszám esetén itt is az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 14. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 13. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 12., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk, majd aznap kb. 13:15 órakor sor kerül az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra.

A helyi szervező tanár teendői

Verseny meghirdetése
2024. szeptember
Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.
1.
Nevezés
2024.10.01. 18:00
Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.
2.
Feladatsorok átvétele
2024.10.18.
Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.
3.
Verseny előkészítése
2024.11.04.
Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy a verseny napján melyik teremben kell lenniük.
4.
Verseny
2024.11.05.
A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).
A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.
5.
Verseny javítása
2024.11.05-06.
Legkésőbb másnap (szerda) 18 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat.
(A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)
6.
Válaszlapok kezelése
2024.11.11.
Az óvási határidő lejártát követően megsemmisíti a válaszlapokat és csak a jegyzőkönyv szkennelt változatát küldi az info@bolyaiverseny.hu,vagy postázza a BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz. címre.
7.