Versenykiírás 2023-24

Felhívás

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2023/2024. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóját 9-12. osztályosoknak, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét 9-12. osztályosoknak. A verseny körzeti fordulóját és országos döntőjét is írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk. (A középiskolás versenyt először a 2014/2015. tanévben rendeztük meg az ország egész területén, 2022-ben már több mint 4000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon.)

A verseny célja

Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői

A versenyen azonos iskolába járó, 9-12. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). Mind a négy évfolyamon a diákok egy-egy kategóriában versenyeznek. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő. 

Időpontok

Nevezési határidő: 2023.10.01. (vasárnap) 18:00
A körzeti forduló időpontja: 2023.10.24. (kedd) 13:30
Országos döntő időpontja: 2023.12.09. (szombat) 11:00

Nevezési díj

A körzeti forduló nevezési díja: 2000 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés

Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt.
Nevezés és regisztráció szeptember 1-től lehetséges.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).  

Fizetés

A nevezési díj a körzeti forduló után, miután megkapják a számlát, átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen fizethető be.
Adatok:

Számlaszám: 11703006-20471499-00000000
Számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.
Bank: OTP Bank
Közlemény: számla sorszámát, vagy a saját iskolájuk és településük neve + anyanyelvi 9-12.

A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny utáni hét elején küldünk e-mailben.

Számla

Számlaigényüket október 1-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Számlaigényt csak az iskola helyi szervezője tud leadni. Az igényelt számlát a jelzett időben, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni. 

A verseny körzetei

Az indulók a következő 4 körzetben versenyeznek: 

 1. Budapest-Buda és Pest megye; 
 2. Budapest-Pest; 
 3. Hunnia (Budapest és Pest megye kivételével az ország Dunától keletre eső része); 
 4. Pannónia (Budapest és Pest megye kivételével az ország Dunától nyugatra eső része). 

 Ha a nevezési létszám indokolja, a nevezés lezárása után a kategóriák körzeteit megváltoztathatjuk. 

Az első forduló szabályai

Időpont: 2023. október 24. (kedd) 13:30 
Feladatok száma: 13 feleletválasztós feladat
Munkaidő: 60 perc
Helyszín: saját iskola
 
A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni.  A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz használható, egyéb (pl. elektronikus vagy nyomtatott) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból.  A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
 
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 1-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. A Kárpát-medencei döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.
 
 A versenyen való részvétel kizáró okai: 
- Ha a nevezési díj befizetése nem történik meg a küldött számlán szereplő határidőig. 
- A bizonyíthatóan nem versenyszerű körülmények között lebonyolított megírattatás. 
- Ha a csapat nem az évfolyamának megfelelő feladatsort írja meg. 
- Ha a verseny megírását követő napon, 2023. október 25-én, szerdán 18 óráig nem kerül feldolgozásra a csapat válaszlapja. 
- Ha a versenybizottság esetleges kérésére az óvási határidő lejárta előtt (okt.27., péntek 14:00) a bekért válaszlap(ok) fényképes vagy szkennelt változata nem érkezik meg az info@bolyaiverseny.hu címre.

A körzeti forduló pontozása:

Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
 - helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.) 

Értékelés

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig.  (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2023. október 26-án, csütörtökön 12:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Bármilyen írásos reklamációt 2023. október 27-én, pénteken 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, október 25-én 19 órakor tesszük közzé a honlapon.  
 
Díjazás: 

A körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében a további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazzuk. A döntőben minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. (A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. Ezt a módosítást az iskola helyi szervezője a Válaszlapok géprevitelekor kell megtegye.)

Az országos döntő szabályai

Döntősök:
A verseny országos döntőjét – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még a gimnáziumi kategóriából az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, amelyek az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe.

Lebonyolítás:
A döntőben, 2023. december 9-én 11:00 órától 12:00 óráig 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető. Ezt követően alakul ki a verseny végeredménye. Azonos pontszám esetén itt is az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 14. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 13. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 12., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk, majd aznap kb. 13:15 órakor sor kerül az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra.

A helyi szervező tanár teendői

Verseny meghirdetése
2023. szeptember
Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.
1.
Nevezés
2023.10.01. 18:00
Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.
2.
Feladatsorok átvétele
2023.10.18.
Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.
3.
Verseny előkészítése
2023.10.19.
Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy a verseny napján melyik teremben kell lenniük.
4.
Verseny
2023.10.24.
A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).
A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.
5.
Verseny javítása
2023.10.24-25.
Legkésőbb másnap (szerda) 18 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat.
(A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)
6.
Válaszlapok kezelése
2023.10.27.
Az óvási határidő lejártát követően megsemmisíti a válaszlapokat és csak a jegyzőkönyv szkennelt változatát küldi az info@bolyaiverseny.hu,vagy postázza a BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz. címre.
7.